خالصانه ترین عمل
61 بازدید
تاریخ ارائه : 7/18/2013 1:58:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

 اگر ذکر لا اله الا الله را پیش خود زمزمه کنی، هیچکسی متوجه نمی شود؛ زیرا حروف آن به گونه ای  است که دهان و لب ها باز و بسته نمی شود؛ لذا به آن «کلمة الاخلاص» هم گفته می شود.

در کنار این عمل و ذکر خالصانه، روزه نیز چنین وجهی دارد؛ یعنی هر عمل عبادی را که بخواهی انجام بدهی دیگران متوجه می شوند؛ اما روزه را تا خودت بازگو نکنی کسی متوجه نمی شود.

و به همین جهت است که بالاترین ثواب ها را دارد.

پس بکوشیم تا این عمل خالصانه خود را با ریا و خودنمایی باطل نکنیم.